در شبکه خدمات رفاهی لاله سامانه هوشمند یکپارچه اقتصادی با هدف کاهش هزینه های زندگی مردم عزیز کشورمان و ایجاد رقابت بین تولید کنندگان و خدمات دهندگان توانمند کشور با بوجود آوردن دسترسی آسان متقاضیان به کالا و خدمات مورد نظر خود و تسهیل در پرداخت هزینه های مرتبط با نیاز خانوارهای ایرانی ایجاد گردیده است ، تامین منابع خرید کالا و خدمات مورد نظر متقاضیان بدون استفاده از منابع بانکی و کمکهای دولتی صور ت گرفته بدین صورت هیچ گونه سود بانکی بابت خدمات اقساطی و تسهیلات خرید کالا دریافت نگشته و پیرو سیاستهای خدمتگذارانه این شبکه تنها کارمزد نهایتاً تا 4% تسهیلات ارائه شده از متقاضی به ازای هرسال باز پرداخت دریافت میگرد

تاسیس ما

شرکت جانبازان آینده ساز (سهامی خاص) با شماره ثبت 478000 ، پس از جری تشریفات قانونی و اداری به منظور تامین نیاز های روزمره اعضاء تحت پوشش خود با ثبت برند انحصاری خدمات رفاهی لاله اقدام به تامین مایحتاج ضروری و نیازمندیهای مورد تقاضای اعضائ تحت پوشش نمود که با توجه به بررسی های صورت گرفته و تحقیقات جامع محققین و مشاورین شبکه لاله که از اساتید برجسته رشته های اقتصاد ا و سیما از بین 7000 واحد تولیدی و خدماتی ، به عنوان اولین شرکت خدمتگذار و جزء 100 برند برتر کشور در راستای تامین رضایت مشتری و دارای گواهینامه ISO10004 و ISO10005 میباشد.

رشد و تغییر

بزرگ شدن شرکت جانبازان اینده ساز و تبدیل شدن به خدمات رفاهی لاله با ثبت برند انحصاری خدمات رفاهی لاله اقدام به تامین مایحتاج ضروری و نیازمندیهای مورد تقاضای اعضائ تحت پوشش نمود که با توجه به بررسی های صورت گرفته و تحقیقات جامع محققین و مشاورین شبکه لاله که از اساتید برجسته رشته های اقتصاد ا و سیما از بین 7000 واحد تولیدی و خدماتی ، به عنوان اولین شرکت خدمتگذار و جزء 100 برند

اعطای عاملیت ها

پذیرش مراکز و عاملیت های متعدد در استان های مختلف از جمله تهران و کرمانشاه د با ثبت برند انحصاری خدمات رفاهی لاله اقدام به تامین مایحتاج ضروری و نیازمندیهای مورد تقاضای اعضائ تحت پوشش نمود که با نیازمندیهای مورد تقاضای اعضائ تحت پوشش نمود که با توجه به بررسی های صورت گرفته و تحقیقات جامع محققین و مشاورین شبکه لاله که از اساتید برجسته رشته های اقتصاد ا و سیما از بین 7000 واحد

چشم انداز خدمات رفاهی لاله

اینده نگری خدمات رفاهی لاله برای سال های اینده کالا و خدمات مورد نظر متقاضیان بدون استفاده از منابع بانکی و کمکهای دولتی صور ت گرفته بدین صورت هیچ گونه سود بانکی بابت خدمات اقساطی و تسهیلات خرید کالا دریافت نگشته و پیرو سیاستهای خدمتگذارانه این شبکه تنها کارمزد نهایتاً تا 4% تسهیلات ارائه شده از متقاضی به ازای هرسال باز پرداخت دریافت میگرد

مقایسه لاله با سایر مراکز خدماتی مرتبط

نمودار درصد اختصاص وام ها